Radio Broadcast 25 Oct.16

                 PC Download              Mobile Download             

 

1.የዜና ዳሰሳ
2.ከፌስቡክ መንደር – ከሀዲዱ የወጣው የህወሃት ባቡር
3.ከዚህም ከዝያም – ሶርያ የዝሆኖች መራገጫ
4.ማህበራዊ ነክ- በሙስሊሙና በኢትዮጵያ ዙርያ በተጻፈው አዲሱ የታሪክ   
    መጽሃፍ ዙርያ ዉይይት

 

 

 

Radio Broadcast 17 Oct 16

                 PC Download              Mobile Download             

 

1. የዜና ዳሰሳ – የሳምንቱ አበይት ዜናዎች

2. የሳምንቱ እንግዳ – አቶ ግደይ ዘርዓጽዮን ከህወሃት መስራቾች መካከል አንዱ

3. ማህበራዊ ነክ – ቪዥን ኢትዮጵያና ኢሳት አዘጋጁት በተባለው ዝግጅት ዙርያ ዉይይት 
– ጉዳዩ ለምን አቧራ አስነሳ?
– ዉክልና ማለት ምን ማለት ነው? አንድ የሙስሊም ሰም ያለው ሰው መሃከላቸው መኖሩ ብቻ ዉክልናን ሙሉ ያደርገዋልን? 
-ሙስሊሙ ለምን በነቂስ ተቃውሞ አሰማ ? በሃገሩ ጉዳይ ላይ