Radio Negashi 30 Oct 18

#RadioNegashi
 

goo.gl/wnRsz3 (Mobile)
goo.gl/RyWE9c (PC)

1. ርዕሰ ልሳን – ሙስሊሞች አሁንም ሁለተኛ ዜጋ ናቸው ሃላፊነቱን የሚወስዱት ግን ራሳቸው ናቸው

2. "ፖለቲካን በሩቁ" የሚለው አባባል ዛሬም ያልተቀየረ የሙስሊሙ ብሂል ነዉን?

ከህግ ምሁሩ እጩ ዶክተር ሁሴን አህመድ ቱራ ጋር ቆይታ (የመጨረሻ ክፍል)
– ሙስሊሙ በሃገሪቱ የፖለቲካ ህይወት ዉስጥ በሰፊው ላለመሳተፉ ሁሌ
ባለፈው ታሪክ ተገፍቻለሁ እያለ ማማረሩ አዋጭ ነዉን?
-ዉክልና ምን ያኽል ወሳኝ ነው
-ፖለቲካ ማለት ስልጣን ነው ሄደህ ትወስደዋለህ እንጂ ማንም አይሰጥህም
-ኦሮምያ ዉስጥ ሙስሊሙ ከፖለቲካው እየተገፋ ነዉን?
-በአንድ ጊዜ ጥሩ ሃይማኖተኛ ፣ጥሩ ብሄርተኛና ጥሩ ኢትዮጵያዊ መሆን ይቻላልን?
– ደሃ ከሆንክ ፖለቲከኛ ነው መሆን ያለብህ ለምን?
-የኢትዮጵያ ምሁራን በአጠቃላይና የሙስሊሙ ምሁራን በሽግግር ወቅት በተለይ ለለዉጥና ለተሻለ ስርዓት ግንባታ ሚናቸዉን እየተወጡ ነዉን?

To Contact us: http://t.me/RadioNegashi2
Join us: http://t.me/RadioNegashi1
http://radionegashi.com

Radio Negashi 23 Oct 18

 

 

#RadioNegashi
23 Oct 2018

goo.gl/ZuQprD (Mobile)
https://goo.gl/uqFqwb (PC)

1.ዜና ዳሰሳ- የጠ/ሚ አብይ አህመድ አዲሱ ካቢኔና ዙርያገባው (የአንደኛና ሁለተኛ ዜጋ ትርክት)

2.ወቅታዊ – ለዉጡን ተከትለው በየድንበር ክልሎች የሚታዩት ስርዓት አልበኝነቶች መንግስት የዘነጋዉና ያልተለወጠው የፍትህና የህግ ስርዓት ዉጤት ናቸዉን?

-ሙስሊሙና ፖለቲካ- "ፖለቲካን በሩቁ" የሚለው ዛሬም ያልተቀየረ የሙስሊሙ ብሂል ነዉን?
ከህግ ምሁሩ እጩ ዶክተር ሁሴን አህመድ ቱራ ጋር ቆይታ (ክፍል1)

To Contact us: http://t.me/RadioNegashi2
Join us: http://t.me/RadioNegashi1
http://radionegashi.com