Radio Broadcast 22 May 18

https://goo. (Mobile)

https://goo. (PC) 

1. ዜና ዳሰሳ – የሳምንቱ አበይት ዜናዎች ትንታኔ ዜና ዳሰሳ – የሳምንቱ አበይት ዜናዎች ትንታኔ
2.ማህበራዊ ጉዳይ-  የቅሊንጦ ማረሚያ ቤት ቃጠሎ ዘጋቢ ትረካ ክፍል ፩
3.ወቅታዊ ጉዳይ ብሄርን መሰረት ያደረጉ የለውጥ እንቅስቃሴዎች መንስዔያቸውና ለስኬቶቻቸውና ለክስረቶቻቸው  ምክን ያቶች ሊሆኑ የሚችሉ ጉዳዮችን ከአቡ ኢምራን ጋር እንመለከታቸዋለን
 

To Contact us: http://t.me/RadioNegashi2
Join us:  http://t.me/RadioNegashi1

Radio Broadcast 15 May 18

https://goo. (Mobile)

https://goo. (PC) 

1. ዜና ዳሰሳ – የሳምንቱ አበይት ዜናዎች ትንታኔ (የመንግስትና የኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ውይይት፣ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ተጨማሪ ሹመቶች)
2. ማህበራዊ ጉዳይ – ረመዳንን እንዴት ነው ልናየው የሚገባው ኡስታዝ ሀሰን በዚህ ጉዳይ የሚሉት ይኖራል
3. ወቅታዊ ጉዳይ – የሚያረጋጋ ሳይሆን የሚያናጋ አንዳይሆን (መጣጥፍ ከዳርሰማ ሶሪ)
 

To Contact us: http://t.me/RadioNegashi2
Join us:  http://t.me/RadioNegashi1