Radio Broadcast 19 July 16

                 PC Download              Mobile Download             

1.ዜና ዳሰሳ – ጎንደር ወ አናካራ ( ከታሪክ ምሁሩ ኢብራሂም ሙሉሸዋና ከጋዜጠኛ ኢሳቅ እሸቱ ጋር)
2.ከዚህም ከዝያም-  አሜሪካም አልነጻችም! -ዘረኝነት በቆዳ ቀለም,በዘርና በሃይማኖት ሲገለጽ
3.ከታሪክ አምድ – በአይን ምስክር መጽሃፍ ዙርያ አስተያየቶች ክፍል 1
4. ደጋፊዎች ህብረት ያካሄደዉ ጉባየ ምን ይመስል ነበር ? (ወንድም ኡመር ሺፋው የማህበሩ ጸሃፊ)
5. የተለያዩ ጉዳዮች በፕሮግራም መሪዎች

 

Radio Broadcast 12 July 16

                 PC Download              Mobile Download             

 

1.ዜና ዳሰሳ
2.ከፌስቡክ መንደር "ለውጥን ብቻ ሳይሆን ነጻነትም"
3.ትኩረት-የአሜሪካው ስፖርት ፌዴሬሽን ዝግጅት የነገደ ኢትኦጵያዊያን ወይንስ የዘነገደ  ይሁዳ ? ከፌዴሬሽኑ ጸሐፊ ጋር አጭር ምልልስ
4. በድር ኢትዮጵያና ደጋፊዎች ህብረት በየፊናው የጠሯቸዉን ጉባዬዎች አስመልክቶ ያስተላለፏቸው መልዕክቶች
5,በዶ/ር ዛኪር ዙርያ የሚድያው ማስረጃ አልባ ዉንጀላ
6. የተለያዩ ጉዳዮች በፕሮግራም መሪዎች