Radio Broadcast 26 Sep 16

                 PC Download              Mobile Download             

 

1. የዜና ዳሰሳ – የሳምንቱ አበይት ዜናዎች

2. የሳምንቱ እንግዳ – አቶ ያሬድ ሃይለማርያም፣ ስብስብ ለሰብዓዊ መብቶች በኢትዮጵያ (ክፍል 2)

3. ማህበራዊ ነክ – የኦህዴድ ከፍተኛ አመራሮች መቀየርና እደምታው ከአክቲቪስት አቶ ገረሱ ቱፋ ጋር ቆይታ

 

 

 

Radio Broadcast 19 Sep 16

                 PC Download              Mobile Download             

 

1. የዜና ዳሰሳ – የሳምንቱ አበይት ዜናዎች

2. የሳምንቱ እንግዳ – አቶ ያሬድ ሃይለማርያም፣ ስብስብ ለሰብዓዊ መብቶች በኢትዮጵያ (ክፍል 1)

3. ማህበራዊ ነክ – በመካከለኛው ምስራቅና በአውሮፓ የድምጻችን ይሰማ ደጋፊዎች ስብስብ ተጠሪዎች ከሆኑት እህት ሃዲያና እህት አቲካ ጋር የተደረገ ውይይት