Radio Broadcast 17 January 17

 

 

                 PC Download              Mobile Download             

1.ከዚህም ከዚያም – ዓለም በ2016 ከቢንተል ሃላል መሃመድ
2.ከፌስቡክ መንደር – ልዩነት ለዘላለም ይኑር (ከአቶ በርይሁን መሃመድ)
3. የውይይት መድረክ – ኢትዮጵያ ብቻ ናት አረቦች/ሙስሊምች ውለታ የዋለችላቸው ወይንም አረቦችም ለኢትዮጵያ የዋሉት ውለታ አለ? በዚህና በተያያዥ ጉዳይች ዙሪያ በወቅታዊ ጉዳይች ዙሪያ ፀሃፊ ከሆነው አቡ ኢምራንና መሃባ ጀማል ጋር የተደረገ ውይይት 

Radio Broadcast 10 January 17

 

 

                 PC Download              Mobile Download             

1.ወቅታዊ ጉዳይ – መንግስት ለሸህ ኑሩ ግድያ ጉዳይ ለምን ይሆን የተለየ ትኩረት የሰጠው? እና በሌሎችም ጉዳይች ዙሪያ ከአክቲቪስት አብዬ ያሲንና ብልገር ኤልያስ ረሺድ ጋር የተደረገ ውይይት 
2.ከፌስቡክ መንደር – ሰላምና መረጋጋት በቆመጥ አይሰፍንም (ከአቶ በርይሁን መሃመድ)
3. የውይይት መድረክ – በኢትዮጵያ ታሪክና እንዲሁም የማንነት ጥያቄዎች ዙሪያ የሚነሱ ሃሳብች ለምን ይሆን ከፍተኛ የሆነ ስሜት የተቀላቀለበት ንትርክ የሚቀሰቅሱት? ኢትዮጵያውያን በሃገራችን ጉዳይ ላይ በነጻነት የመነጋገር መብት የለንም ወይ? አፋኝ ስርአትን እያወገዙ ነገር ግን የአፋኝነትን ሚና መጫወት እንዴት ይታያል? እና በመሳሰሉት ጥያቄውች ዙሪያ በወቅታዊ ጉዳይች ዙሪያ ፀሃፊ ከሆነው አቡ ኢምራንና ኤልያስ ረሺድ ጋር የተደረገ ውይይት