Category Archives: Radio Broadcast

Radio Broadcast 11 Dec 18

#RadioNegashi

https://goo.gl/
https://goo.gl/

1. ርዕሰ ልሳን – የተገኘው ድል እንዳይቀለበስ እንጠንቀቅ!
2. ማህበራዊ ጉዳይ – በአፋር ክልል በተካሄደው አዲስ የአመራር አባላት ምርጫና ተያያዥነት ባላቸው ጉዳዮች ዙሪያ ከአፋር ሰብዓዊ መብት ተቆርቋሪ ድርጅት መሪ አቶ ጋዓስ አህመድ ጋር የተደረገ ውይይት

To Contact us: http://t.me/RadioNegashi2
Join us: http://t.me/RadioNegashi1
http://radionegashi.com

Raio Broadcast 04 Dec 18

#RadioNegashi

https://goo.gl/KP7621 (Mobile)
https://goo.gl/2ky8qD (PC)

1. ርዕሰ ልሳን – ሁለገብ ለውጡን ለማሳለጥ ዲያስፖራው በተደራጀ መልኩ ይንቀሳቀስ!
2. ወቅታዊ ጉዳይ – ፩. የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና የተፎካካሪ ፓርቲዎች ስብሰባ                                                                                                                                                                 ፪. ከብሄራዊ ጸጥታ ምክር ቤት በኦሮምያና ቤንሻንጉል ክልሎች መካከል ባለው ድንበር አካባቢ ያለውን ግጭት ለማቆም በተሰጠው መግለጫ ዙሪያ የተደረገ ውይይት

To Contact us: http://t.me/RadioNegashi2
Join us: http://t.me/RadioNegashi1
http://radionegashi.com