Category Archives: Radio Broadcast

Radio Broadcast 14 Aug 18

#RadioNegashi

https://goo.gl/LX2TDa (Mobile)
https://goo.gl/s8vT8W (PC)

1. ዜና ዳሰሳ – የኦሮሞ ሚዲያ ኔት ወርክ ዲያሬክተር አቶ ጀውሃር መሃመድ በተለያዩ የኢትዮጵያ ክልሎች እየተገኘ ባደረጋቸው ንግግሮች ዙሪያ ያተኮረ ዳሰሳ
2. ወቅታዊ ጉዳዮች –  የአፋር ህዝቦች ፓርቲ የአፋር ነጻ አውጪ ግንባር እና የ አፋር ሰብዓዊ መብት ተቆርቋሪ ድርጅት አመራሮችን ያቀፈው በሱልጣን ሃንፈሪ አሊሚራህ የሚመራ የልዑካን ቡድን ወደ ሃገር ቤት መሄዴን ተከትሎ ከአፋር ሠብዓዊ መብት ተቆርቋሪ ድርጅት መሪ አቶ ገዓስ አህመድ ጋር የተደረገ ውይይት
3. ከማህበራት መድረክ –  ከአዲስ ም እራፍ ለፍትህና ለእኩልነት ድርጅት ሠብሳቢ አቶ ያሲር ረመዳን ጋር የተደረገ ውይይት                                                                                                                                                                                           

To Contact us: http://t.me/RadioNegashi2
Join us:  http://t.me/RadioNegashi1
http://radionegashi.com

Radio Broadcast 11 Aug 18

#RadioNegashi

https://goo.gl/CvnQQf (Mobile)
https://goo.gl/KAHdPx (PC)

1. ማህበራዊ ነክ – የአክሱም ሙስሊሞች ላይ እየተፈጸመ ያለውን የመብት ረገጣ አስመልክቶ የከተማይቱ ነዋሪና መምህር ከነበሩት  መምህር ሙክታር ጋር ካደረግነው ሰፋ ያለ ውይይት ( ክፍል 3 )
2.ልዩ ዝግጅት- ሙስሊሙና ታሪካዊ የትግል ጉዞው!  እማኝ አቶ መሐመድ ሀሰን  [ክፍል 5]  
3.ወቅታዊ- ሀ. አክሱም ህጋዊነት ያገኘ የቅድስና ወይንስ የጭቆና ምድር?
   ለ. በፖለቲካ ሰበብ ኦጋዴን ዉስጥ በነደዱ ቤ/ክርስትያኖች ሰበብ የሰባኪያን ምላስ ለምን ሙስሊምና ኢስላም ላይ ይሰለጥናል?
   ሐ. የአዲስባው ካቢኔ ምርጫ ሙስሊም ጠል ለምን ሆነ?
   መ. አቶ ልደቱ አያሌው ላይ የ"እንገድልሃለን!" ዛቻ ለኢትዮጵያ ፖለቲካና  
       ፖለቲከኞች ምን መልዕክት አለው?!                                                                                                                                                                                                 

To Contact us: http://t.me/RadioNegashi2
Join us:  http://t.me/RadioNegashi1
http://radionegashi.com