Radio Broadcast 07 Aug 18

#RadioNegashi

https://goo.gl/bxUggv​ (Mobile)
https://goo.gl/5cY3bJ (PC)

1. ዜና ዳሠሳ – ፩ የወቅታዊው የሱማልያ ክልል ውዝግብ ፪ ከስደት ተመላሽ ምሁራን፣ ኡለሞችና የፖለቲካ አክትቪስቶችን የተመለከቱ ትንታኔዎች
2. ወቅታዊ ጉዳይ – በሶማሊያ ክልል ሰሞኑን በተከሰተው ግጭትና ውጥረት ዙሪያ ከቀድሞው የፌዴራል ፓርላማ አባል፣ የፖለቲካ ተንታኝና አክቲቪስት ከሆነው አቶ ጀማል ዲሪ ጋር የተደረገ ውይይት።በውይይቱ ወቅት የሶማሊያ ክልል ፕሬዚዴንት አት አብዲ ኢሌን ለማውረድ አሁን ለምን አሰፈለገ፣ ፌዴራል መንግስቱ ሶማሊያ ክልል በጦር ሃይል መግባቱ ህገ መንግስቱን የተጻረረ አይደለም ወይ፣ በህወሃትና በአብዲ ኢሌ መካከል ያለው ግንኙነት እንዴት ይገለጻልና በመሳሰሉት ጥያቄዎች ተነስተው ውይይት ተደርጎባቸዋል።                                                                                                                                                                                                         

To Contact us: http://t.me/RadioNegashi2
Join us:  http://t.me/RadioNegashi1
http://radionegashi.com

Radio Broadcast 31 July 18

#RadioNegashi

https://goo.gl/ (Mobile)
https://goo.gl/ (PC)

1. ማህበራዊ ነክ – የአክሱም ሙስሊሞች ላይ እየተፈጸመ ያለውን የመብት ረገጣ አስመልክቶ የከተማይቱ ነዋሪና መምህር ከነበሩት  መምህር ሙክታር ጋር ካደረግነው ሰፋ ያለ ውይይት (የመጀመሪያው ክፍል )
2. የማህበራት መድረክ – በሰላም ፋወንዴሽን አስተናጋጅነት በተዘጋጀው የበድር 18ኛ ጉባዔ ዙሪያ ከሁለቱም ማህበራት አመራሮችና ከጉባዔው ተሳታፊዎች ጋር የተደረጉ ውይይቶች። 
3. ተጨማሪ – አክሱምን አስመልክቶ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሰጡት ምላሽና በሌሎችም ወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ በፕሮግራም መሪዎች መካከል የተደረጉ ውይይቶች                                                                                                                                                                                                           

To Contact us: http://t.me/RadioNegashi2
Join us:  http://t.me/RadioNegashi1
http://radionegashi.com