Radio Broadcast 23 May 17

 

 

                 PC Download              Mobile Download           

 

1. ዜና ዳሰሳ – ሳምንታዊ አበይት ዜናውች  –  መንግስትና የአውሮፓ ህብረት በዶክተር መራራ ጉዳይ ተወዛገቡ

 – ማረሚያ ቤቶች የስረኞችን መብት አያከብሩም በሚል ተወቀሱ

– የፕሬዚዴንት ትራምፕ የሳውዲ ጉብኝት

2.  ከማህበራት መድረክ – በጄዳ ከተማ ለወራት ሲደረግ የቆየው የ እግር ኳስ ውድድር ፍጻሜን አስመልክቶ የተዘጋጀ ዘገባ

3. የውይይት መድረክ – ”ጠላትን ፈጥሮ መዋጋት” በቼችንያ ህዝብ ላይ የተፈጸመው ደባ ሚስጥር በሚለው ጽሁፍ ዙሪያ ከአቡ ኢምራን ጋር የተደረገ ውይይት (ክፍል 2) 

 

Radio Broadcast 16 May 17

 

 

                 PC Download              Mobile Download           

 

1. ዜና ዳሰሳ – ሳምንታዊ አበይት ዜናውች 
 –  ከሳውዲ ተመላሾች በተፈለገው መጠን እየተመዘገቡ አይደለም 
 –  የፍትህ ስር ዓቱ ኢ-ፍትሃዊነት ህዝቡን ወደ አመጽ እየገፋው እንደሆነ ተገለጸ

2.  ከፌስ ቡክ መንደር – ረመዳንን እንዴት እንቀበለው

3. የውይይት መድረክ – ”ጠላትን ፈጥሮ መዋጋት” በቼችንያ ህዝብ ላይ የተፈጸመው ደባ ሚስጥር በሚለው ጽሁፍ ዙሪያ ከአቡ ኢምራን ጋር የተደረገ ውይይት (ክፍል 1)