Radio Broadcast 18 dec 18

#RadioNegashi

https://goo.gl/
https://goo.gl/

1. ርዕሰ ልሳን –  "መተማመኛችን ህዝባች ይሁን!" ራድዮ ነጋሺ
2.የዉይይት መድረክ- 
ሀ.የፖለቲካ መሪዎቻችን ያልተቀየረ ባህሪ
ለ.ፌደራሊዝም እዉን ከሽፎዋልን?
መ.አሃዳዊነት ለኢትዮጵያ አዲስና የሚናፈቅ ነዉን?
3.ስፖርት- የጅዳው የዶር አብይ ዋንጫ

To Contact us: http://t.me/RadioNegashi2
Join us: http://t.me/RadioNegashi1
http://radionegashi.com

Radio Broadcast 11 Dec 18

#RadioNegashi

https://goo.gl/
https://goo.gl/

1. ርዕሰ ልሳን – የተገኘው ድል እንዳይቀለበስ እንጠንቀቅ!
2. ማህበራዊ ጉዳይ – በአፋር ክልል በተካሄደው አዲስ የአመራር አባላት ምርጫና ተያያዥነት ባላቸው ጉዳዮች ዙሪያ ከአፋር ሰብዓዊ መብት ተቆርቋሪ ድርጅት መሪ አቶ ጋዓስ አህመድ ጋር የተደረገ ውይይት

To Contact us: http://t.me/RadioNegashi2
Join us: http://t.me/RadioNegashi1
http://radionegashi.com