Radio Broacast 19 Sep 17

PC Download             Mobile Download          

1- ማህበራዊ ነክ – ከእውቁ ደራሲ አዲስ አለማየሁ "ፍቅር እስከመቃብር" በላይ ፍቅር ይኖር ይሆን? ኡስታዝ ሐሰን ስለ ፍጹማዊና ገደብ የለሽ ፍቅር ያወጉናል

 2- ከፌስቡክ መንደር – የትላንት ምርኮኞች  (ክፍል 3)

3- ወቅታዊ ጉዳይ – በኦሮምያና  ኢትዮጵያ ሶማልያ ድንበር አካባቢ ባለው ግጭት ዙሪያ የOMN ጋዜጠኛ ደመቀ ነጋሳን አነጋግረናል

 

Radio Broadcast 12 Sep 17

PC Download             Mobile Download          

1- ወቅታዊ ጉዳይ – ውሻ በቀደደው ጅብ ይገባል፣ የሙስሊሙ እርስ በርስ መናቆርና የቡርማ ሙስሊሞች ሰቆቃ ክፍል 2- የኢስላም መርሆዎች ይከበሩ!

 2- ከፌስቡክ መንደር – የትላንትና ምርኮኞች  (ክፍል 2)

3- ማህበራዊ ነክ – የሙስሊሙ መወላከፍ በኢትዮጵያ አዲስ አመት ዙርያ!
እንደ ሙስሊምና እንደ ዜጋ  – የኢትዮጵያዉን አዲስ አመት ወይንስ የሂጅራዉን የቱን? ደግሞስ ለምን? 
እንኳን አደረሰህ ወይንስ እንኳን አደረሰን? , ችግራችን የሃገራችን አዲስ አመት ከክርስትና ጋር የተጣበቀ ነው ስለምንል ነዉን? – ያ ባይሆንስ?
አመተምህረት ወይንስ አመተ ልደት? ለምን? አመተምህረት ብንል ኢሳ(አ.ሰ) የአላህ ምህረት መሆኑን ከመቀበል ዉጪ ምን ችግር አለው ?
ሌላም ከሸርያ ምሁር ጋር ቆይታ